's-Hertogenbosch,
24
mei
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

1 op de 5 vrouwen negeert rood stoplicht

10% van de automobilisten doet het wekelijks

Samenvatting

Bewust door rood rijden. Je zou denken dat Nederlanders dat zelden doen, maar niets is minder waar. 19% van de vrouwen rijdt wel eens bewust door rood. Mannen rijden minder vaak door rood: 11%. De frequentie is ook opmerkelijk, bijna 10% van hen zegt wekelijks het rode licht te zien.

Het rode stoplicht negeren, naar verwachting zouden Nederlanders dat niet doen, maar het tegenovergestelde is waar. De vrouwelijke chauffeurs vallen op: 19% rijdt wel eens bewust door rood, de mannelijke chauffeurs wachten vaker (11%). Ouderen (65-plussers) rijden zelden door rood, slechts 2% van hen geeft toe soms door te rijden. 

Taboe onder vrouwen: door rood rijden
Vrouwen geven indirect vaker toe door rood te rijden dan dat ze openlijk doen. 4% geeft het openlijk toe, via de traditionele vragenlijst. Een groter aantal (19%) geeft via een controlevraag pas toe dat ze wel eens door rood rijden. Een toelichting over deze onderzoeksmethode staat onderaan dit bericht.

Roodrijders: alleen als er geen flitser in de buurt is
Wanneer rijden deze automobilisten door rood? Het merendeel (67%) geeft aan dat alleen te doen als ze er zeker van zijn dat het veilig is. 62% pikt nog even het donkeroranje mee en 16% doet het alleen als ze geen flitscamera's zien.

10% rijdt wekelijks door rood
Bijna 10% van de bewuste roodrijders zegt dat wekelijks te doen. 33% maakt zich maandelijks schuldig aan het rode stoplicht en bijna de helft (47%) doet het slechts een of enkele keren per jaar.

Veilgheid is en blijft de belangrijkste reden om nooit door rood te rijden. Het grootste deel, 98%, geeft aan vanwege veiligheid keurig voor het stoplicht te blijven staan.

Boilerplate

Onderzoeksverantwoording
Team Vier stelde aan 605 autorijders
 vragen over het rijgedrag bij het stoplicht in de periode maart 2016. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp is gebruik gemaakt van de Item Count-methode. Een speciale manier om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. Twee identieke groepen krijgen dezelfde, neutrale stellingen voorgelegd. De testgroep krijgt daarnaast een extra stelling, de stelling waar het om draait: 'Ik rijd wel eens bewust door rood'. Beide groepen geven enkel aan met hoeveel stellingen zij het eens zijn. Zodoende hoeven zij niet direct toe te geven dat ze wel eens bewust door rood rijden. Immers, ze hoeven niet aan te geven met welke specifieke stellingen ze het eens zijn. Het verschil in gemiddelde tussen beide groepen laat zien wat het echte antwoord is. Bron: Team Vier.