's-Hertogenbosch,
17
april
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Allsecur adopteert Bossche rotondes

Samenvatting

Vanaf april ontfermt Allsecur autoverzekeringen zich over vijf rotondes in ’s-Hertogenbosch. Hiermee steunt de autoverzekeraar het initiatief van adopteereenrotonde.nu. Deze organisatie neemt het onderhoud van rotondes in gemeenten voor langere tijd over. Dit levert een kostenbesparing op voor de lokale gemeente. Allsecur ziet in dit initiatief een mogelijkheid om bij te dragen aan meer verkeersveiligheid in ’s-Hertogenbosch.

Veiligheid rotondes
In vergelijking met traditionele kruispunten zorgen rotondes voor 30 tot 50% minder ernstige verkeersslachtoffers. Maar in veel gemeenten kunnen rotondes nog veiliger worden gemaakt door onder andere het plegen van goed onderhoud en een kwaliteitsverbetering in de uitstraling op rotondes. De thuishaven van Allsecur, ’s-Hertogenbosch, is voor de autoverzekeraar een logische plek om te beginnen met het adopteren van rotondes. Johan Van den Neste*, marketing manager van Allsecur: “In het initiatief adopteereenrotonde.nu zien wij een aantal positieve uitgangspunten. Met onze betrokkenheid bij het onderhoud van de rotondes steunen wij de lokale gemeente, maar dragen wij ook indirect bij aan het bevorderen van de verkeersveiligheid. In dergelijke projecten participeren wij graag.”
 

Voorkeur voor rotondes
Vanuit het veiligheidsoogpunt stimuleert Veilig Verkeer Nederland (VVN) het toepassen van rotondes. Rob Stomphorst van VVN: “Het aantal conflictpunten is op een rotonde aanzienlijk kleiner dan op een traditioneel kruispunt. De rijsnelheid ligt op en vlak voor een goed vormgegeven rotonde laag, waardoor eventuele aanrijdingen meestal zonder ernstig letsel blijven. Een ander punt dat bijdraagt aan de veiligheid op rotondes is het vermijden van reclames en andere opvallende uitingen op rotondes, aangezien dit afleidt van de rijtaken.”


Lokale omstandigheden
De wethouder van ’s-Hertogenbosch, Jan Hoskam, is blij met het initiatief van Allsecur om rotondes te adopteren. “Ik heb begrepen dat Allsecur het eerste bedrijf is dat rotondes in onze gemeente adopteert. De gemeente is zeer positief hierover. Het is namelijk goed dat het lokale bedrijfsleven op deze manier zijn betrokkenheid toont. En het is een kans voor de gemeente om de invulling van rotondes op een kwalitatief hoog niveau te houden. Wij hopen dat meer bedrijven het voorbeeld van Allsecur volgen.”