's-Hertogenbosch,
11
juni
2015
|
07:30
Europe/Amsterdam

Automobilist wil elke 5 jaar verkeerskennis opfrissen

Het Nationale Automobilisten Onderzoek 2015

Samenvatting

Een meerderheid van de Nederlandse automobilisten (42%) zou eens in de 5 jaar zijn of haar kennis van verkeersregels willen opfrissen. De meeste Nederlandse automobilisten (69%) vinden dat ze goed op de hoogte te zijn van de huidige verkeersregels. 27% twijfelt hierover en 2% van de ondervraagden geeft toe niet goed op de hoogte te zijn. Dit komt naar voren uit de nieuwe editie van Het Nationale Automobilisten Onderzoek, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door het mediabedrijf YPCA in opdracht van Allsecur autoverzekeringen en verkeerszender Traffic Radio. 

Opfrissen verkeersregels
Ondanks het feit dat de meeste automobilisten aangeven goed op de hoogte te zijn van de verkeersregels, denkt maar een derde van de automobilisten (32%) te kunnen slagen als zij nu opnieuw theorie-examen moeten doen. De helft van de ondervraagden (50%) twijfelt hierover en 18% gelooft dat zij niet zouden slagen.Ruim 42% van de respondenten toont interesse om eens in de 5 jaar de verkeerskennis op te frissen. Bijna 36% twijfelt hieraan en 15% heeft hier geen interesse in.

Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland: 'In 15 jaar tijd is ruim 40% van de verkeersregels gewijzigd. Vele weggebruikers hebben lang geleden hun rijbewijs gehaald maar zich er daarna nooit meer in verdiept. VVN speelt daarop in met de online VVN Opfriscursus. Deze test kun je iedere dag doen. Binnen enkele minuten is zichtbaar hoe het met de eigen verkeerskennis is gesteld. Na de online test kunnen mensen zich eventueel aanmelden voor een VVN Opfriscursus in de buurt. VVN organiseert deze door het hele land.'

Praktijkexamen
Over het praktijkexamen denkt men optimistischer. Een kleine meerderheid (56%) is zeker van zijn of haar rijgedrag en denkt te kunnen slagen voor het praktijkexamen.

Vooral op de onderdelen milieubewust rijgedrag (36%), inparkeren (26%) en de kennis van verkeersborden (17%) denkt men het minst goed te scoren of zelfs te kunnen zakken bij het praktijkexamen. Het meest zeker voelen de ondervraagden zich over de omkeeropdracht (straatje keren).

Boilerplate

Het Hilversumse mediabedrijf YPCA voert jaarlijks Het Nationale Automobilisten Onderzoek uit. In dit representatieve onderzoek naar de Nederlandse automobilist wordt via een internetpanel in april van dit jaar 667 automobilisten, in de leeftijd tussen de 18 en 69 jaar, naar hun mening gevraagd. In het onderzoek komen diverse thema’s aan bod. Centraal staan zaken als de fileproblematiek, tijdsbesteding in de auto, rijgedrag, verkeersinformatie en het gebruik van communicatie- en informatiediensten onderweg.