's-Hertogenbosch,
15
juli
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Helft jonge automobilisten kan niet van smartphone afblijven

94% jongeren vindt twitterende buschauffeur onacceptabel

Samenvatting

De helft van de jongeren in de leeftijdscategorie 17 tot 34 jaar maakt gebruik van de smartphone in de auto. Daarentegen vinden bijna alle jongeren (94%) het onacceptabel als buschauffeurs de smartphone zouden gebruiken tijdens het rijden. Deze resultaten komen uit het representatieve onderzoek ‘Smartphonegebruik in de auto’ uitgevoerd door GfK in opdracht van verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert en Allsecur autoverzekeringen.

Dit onderzoek is online uitgevoerd onder een representatieve steekproef van bestuurders in het bezit van een smartphone. Hieruit blijkt dat 94% van de jongeren van 17 tot 34 jaar vindt dat de buschauffeur zijn smartphone niet mag gebruiken tijdens een ritje in de bus. Opvallend is dat de helft van deze jongeren de smartphone zelf wél gebruikt tijdens het autorijden. Tevens zijn ze er bijna allemaal (84%) van bewust dat dit levensgevaarlijk is. Vrouwen vinden handelingen op de smartphone doorgaans gevaarlijker dan mannen.

Geschat wordt dat afleiding een rol speelt bij zo’n 5 tot 25% van de auto-ongevallen (SWOV, 2013). Ruim een derde van de jongeren (31%) zegt in het onderzoek ook daadwerkelijk afgeleid te worden door de smartphone tijdens het autorijden.

Als oplossing zien de ondervraagden, naast strengere handhaving, vooral een uitkomst in het belonen van bestuurders die hun smartphone niet gebruiken.

 

Boilerplate

Het onderzoek ‘Smartphonegebruik in de auto’ is een initiatief van verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert en Allsecur autoverzekeringen omdat zij de verkeersveiligheid onder jongeren in Nederland willen bevorderen. Via een digitale enquête is in kaart gebracht hoe beginnende bestuurders (17-34 jaar) aankijken tegen smartphonegebruik in de auto. Hierbij is een vergelijking gemaakt met oudere leeftijdsgroepen.