's-Hertogenbosch,
19
november
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Mannelijke bestuurder grijpt vaker naar mobiel

Samenvatting

Mannen kijken vaker dan vrouwen tijdens het autorijden op hun mobiel. Bijna 60% van de mannelijke bestuurders in de leeftijd van 17 tot 24 jaar doet dit tegenover 44% van de vrouwen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert en Allsecur autoverzekeringen uitgevoerd door GfK.

Jonge mannen zijn vaker afgeleid
Smartphonegebruik telt als een van de grootste gevaren tijdens het autorijden. Mannelijke, beginnende bestuurders maken vaker gebruik van hun smartphone tijdens het autorijden (57%) dan vrouwelijke, beginnende bestuurders (44%). Opvallend is dat jonge mannen juist vaker dan jonge vrouwen aangeven afgeleid te worden door het lezen van berichten en internetten tijdens het autorijden. Willemijn Noordman, gedragswetenschapper TeamAlert: ’Je zou denken dat jonge mannen hierdoor voorzichtiger zijn met hun telefoon in het verkeer dan jonge vrouwen. Helaas werkt het brein niet zo.’ Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) toont dat jonge mannen zich vaker afzetten tegen bestaande normen, risico’s onderschatten en het gevoel hebben dat ze onkwetsbaar zijn. Daarnaast speelt onervarenheid een belangrijke rol bij het grote ongevalsrisico van deze bestuurders.

Verhoogd ongevalsrisico bij jongens
Willemijn: ‘Weten dat iets gevaarlijk kan zijn, lijdt bij deze jongeren niet tot ander gedrag. Jonge, mannelijke bestuurders hebben dan ook een 2,5 keer zo groot ongevalsrisico dan jonge, vrouwelijke bestuurders. Reden voor TeamAlert om in haar projecten juist op deze zaken in te spelen om gedragsverandering onder jongeren te stimuleren.’

Boilerplate

Het onderzoek ‘Smartphonegebruik in de auto’ is een initiatief van TeamAlert en Allsecur autoverzekeringen omdat zij de verkeersveiligheid onder jongeren in Nederland willen bevorderen. Via een digitale enquête is door GfK in kaart gebracht hoe 267 beginnende bestuurders (17-34 jaar) aankijken tegen smartphonegebruik in de auto. Hierbij is een vergelijking gemaakt met oudere leeftijdsgroepen. In totaal deden 730 respondenten mee aan dit onderzoek.