's-Hertogenbosch,
13
mei
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Orion Direct in TROS Radar

Tros Radar besteedt vanavond aandacht aan misstanden bij schadeverzekeraar Orion Direct/Europese Rechtsbijstand Stichting (ERS). Uit onderzoek van Radar zou onder meer blijken dat wettelijke rente destijds niet aan verzekerden is uitbetaald.


 

De portefeuille van Orion Direct is in 2009 overgenomen door Allsecur. Aan Tros Radar is meegedeeld dat wij nadrukkelijk afstand nemen van de handelwijze van de ERS zoals die door TROS Radar wordt geschetst. Kloppen de aanwijzingen van TROS Radar, dan kan het opereren van de ERS op geen enkele wijze door de beugel. Mogelijk heeft de ERS met meerdere verzekeraars zaken gedaan en zijn dus meer klanten eventueel benadeeld. Maar zelfs als maar één klant daardoor is geschaad, is dat ernstig. De zakelijke relatie tussen Orion Direct en de ERS werd beëindigd na de overname van de portefeuille van Orion Direct in 2009.


 

De portefeuille van Orion Direct is in 2009 overgenomen door Allsecur. Aan Tros Radar is meegedeeld dat wij nadrukkelijk afstand nemen van de handelwijze van de ERS zoals die door TROS Radar wordt geschetst. Kloppen de aanwijzingen van TROS Radar, dan kan het opereren van de ERS op geen enkele wijze door de beugel. Mogelijk heeft de ERS met meerdere verzekeraars zaken gedaan en zijn dus meer klanten eventueel benadeeld. Maar zelfs als maar één klant daardoor is geschaad, is dat ernstig. De zakelijke relatie tussen Orion Direct en de ERS werd beëindigd na de overname van de portefeuille van Orion Direct in 2009.