's-Hertogenbosch,
04
maart
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een volle tank!

Wist u dat veel mensen een te hoge premie betalen voor hun autoverzekering en daarbij ook een eigen risico hebben? Bij Allsecur heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Een volle tank is in deze tijd ook mooi meegenomen. Bereken uw premie bij Allsecur en maak kans op een tankpas ter waarde van €100,-!


 

E-mail uw premieberekening naar uzelf en maak kans op een tankpas. We kiezen elke dag een winnaar.

Lees hieronder de actievoorwaarden:

Actievoorwaarden  

Algemeen
- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Vergelijk je autoverzekering op allsecur.nl en win een tankpas (hierna te noemen: ‘de actie’) ter promotie van de Allsecur autoverzekering.
- De actieperiode start op 4 maart 2013 en eindigt op 2 april 2013.
- Allsecur is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van reden de actie tussentijds te beëindigen.

Prijs
- De te winnen prijs is een tankpas met een tegoed van €100,-
- De prijs is niet in te wisselen voor geld.
- Elke werkdag worden er prijswinnaar(s) random gekozen.

Deelname
- Deelname aan deze actie staat open voor deelnemers die in de actieperiode een
premieberekening maken op Allsecur.nl en deze naar zichzelf e-mailen.
- Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
- Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
- In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
- Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
- Prijswinnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail. We vragen dan om
adresgegevens om de tankpas te versturen. Als deze niet binnen 14 dagen wordt
verstuurd naar Allsecur, kiest Allsecur een andere winnaar.
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy
- Allsecur verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in het Allsecur privacystatement op Allsecur.nl. De deelnemer verleent hierbij toestemming om gedurende de actieperiode over producten en diensten van Allsecur geïnformeerd te worden.

Slotbepalingen
- Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
- Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Allsecur te bereiken via marketing@allsecur.nl of via (073) 548 5000. Allsecur zal klachten zo snel mogelijk afhandelen.


 

E-mail uw premieberekening naar uzelf en maak kans op een tankpas. We kiezen elke dag een winnaar.

Lees hieronder de actievoorwaarden:

Actievoorwaarden  

Algemeen
- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Vergelijk je autoverzekering op allsecur.nl en win een tankpas (hierna te noemen: ‘de actie’) ter promotie van de Allsecur autoverzekering.
- De actieperiode start op 4 maart 2013 en eindigt op 2 april 2013.
- Allsecur is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van reden de actie tussentijds te beëindigen.

Prijs
- De te winnen prijs is een tankpas met een tegoed van €100,-
- De prijs is niet in te wisselen voor geld.
- Elke werkdag worden er prijswinnaar(s) random gekozen.

Deelname
- Deelname aan deze actie staat open voor deelnemers die in de actieperiode een
premieberekening maken op Allsecur.nl en deze naar zichzelf e-mailen.
- Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
- Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
- In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
- Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.
- Prijswinnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail. We vragen dan om
adresgegevens om de tankpas te versturen. Als deze niet binnen 14 dagen wordt
verstuurd naar Allsecur, kiest Allsecur een andere winnaar.
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy
- Allsecur verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in het Allsecur privacystatement op Allsecur.nl. De deelnemer verleent hierbij toestemming om gedurende de actieperiode over producten en diensten van Allsecur geïnformeerd te worden.

Slotbepalingen
- Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
- Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Allsecur te bereiken via marketing@allsecur.nl of via (073) 548 5000. Allsecur zal klachten zo snel mogelijk afhandelen.